Home 

Własne biuro prasowe czy outsourcing?

Dla wielu firm, decyzja dotycząca posiadania własnego biura prasowego lub zlecenia tych usług firmie
zewnętrznej (agencji PR) stanowi wybór strategiczny o znaczącym wpływie na wizerunek i relacje z
otoczeniem. Oto kluczowe rozważania, które warto mieć na uwadze przy podjęciu tej decyzji.

Własne biuro prasowe
Posiadanie własnego biura prasowego ma swoje zalety. Daje to firmie poczucie pełnej kontroli nad
wszystkim co związane jest z komunikacją, szybkość reakcji na zmiany oraz wiedza na temat firmy.
Własny zespół prasowy jest również wewnętrznie zaangażowany i zaabsorbowany w życie firmy,
lepiej rozumie działalność i niuanse branżowe, w której działa firma.
Jednakże utrzymanie własnego biura prasowego może być kosztowne. Wymaga zatrudnienia
doświadczonych specjalistów, inwestycji w narzędzia i technologie oraz utrzymania płynności pracy
wewnętrznej struktury. Ponadto, firma musi być gotowa na elastyczność i reagowanie na zmieniające
się potrzeby komunikacyjne.

Outsourcing Biura Prasowego
To świetna alternatywa, która daje też większą elastyczność. Powierzenie prowadzenia biura
prasowego agencji PR lub firmie zewnętrznej specjalizującej się tego typu usługach pozwala firmie
skupić się na swojej podstawowej działalności, podczas gdy profesjonaliści z zewnątrz zajmują się
komunikacją. Agencje PR często posiadają doświadczenie w różnych branżach i mają dostęp do
wiedzy i zasobów, których firma sama by nie posiadała.

Outsourcing umożliwia również elastyczność w skalowaniu działań w zależności od potrzeb. W razie
konieczności można szybko dostosować zasięg usług, a w przypadku większych projektów firma
zewnętrzna może dostarczyć specjalistów o określonych umiejętnościach.

Decyzja o posiadaniu własnego biura prasowego lub outsourcingu powinna być dostosowana do
unikalnych potrzeb i celów danej firmy. Własne biuro prasowe oferuje pełną kontrolę i głębokie
zaangażowanie, ale może wiązać się z wyższymi kosztami i koniecznością stałego zarządzania
zasobami. Outsourcing biura prasowego zapewnia dostęp do specjalistycznej wiedzy i elastyczność w
działaniach, ale wymaga też umiejętnej koordynacji przepływem informacji z firmą zewnętrzną.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która opcja jest najlepsza. Kluczowe jest analizowanie własnych
potrzeb, zasobów i celów komunikacyjnych firmy. Bez względu na wybór, istotne jest, aby
komunikacja z mediami i otoczeniem była spójna, profesjonalna i efektywna, przyczyniając się do
budowania pozytywnego wizerunku i osiągnięcia sukcesu organizacji.

Scroll to Top